Spilleregler for Blackjack


Det grunnleggende med blackjack spillet er å akkumulere kort med samlet verdi så nær 21 som mulig uten å overstige 21. Bildekort (knekt, dame og konge) teller alle for 10 poeng. Ess er verd 11 poeng aller 1 poeng, alt etter hva som passer best mht. Å komme nærmest 21 uten å ’gå over’. Alle andre kort er verd deres egen verdi.

Hvis spiller og ’House’ (=Huset) ’tie’ (=er like store, har samme verdi), så vinner ingen av partene, det kalles ’a push’. Dersom de to første kort som deles til spiller er et ess og en 10 (blackjack) så vinner spilleren automatisk med mindre huset får det samme på sine to første kort, altså en ’tie’. 10 oppnås altså enten ved kortet 10 eller med en knekt, dame eller en konge. Utbetalingen med en blackjack som vinner er 1.5 til 1, dvs. du får utbetalt halvannen ganger din innsats. Hvis det er en ’tie’ med huset får du innsatsen tilbake. En spiller kan bestemme ikke å få flere kort når som helst på veien til maksimale 21 sammenlagt.

9000KR + 10 Gratis Spinn
Få €100 + 100 Gratis Spinn
2000KR + 100 Gratis Spinn
100% Bonus Opp Til 5000NOK
7000KR + 100 Spinn
100% Opp Til 1000NOK
9980KR + 100 Gratis Spinn
Opptil €1300 + 200 Gratis Spinn
8000KR Velkomstpakke
500% Opp Til 500KR
6000NOK + 180 Gratis Spinn
10000 Bonus + 450 Gratis Spinn
100% Opp Til 1000NOK
200% Opp Til 25000KR
100% Bonus + 40 Gratis Spinn
Casino
Bonus
Les Omtale Spill Nå
100% Bonus + 50KR Gratis
100% Bonus + 200 Gratis Spinn
100% Opp Til 1000KR
10000KR + 200 Gratis Spinn
2000KR + 100 Gratis Spinn
10000KR + 200 Gratis Spinn
100% Opp Til 2000KR

Slik spilles Blackjack


For å vinne må man ha en total verdi på sine kort som er nærmere (eller lik)21 enn husets ’dealer’ (=kortgiver). Hvis du overstiger 21 er du ’bust’, eller du har sprukket som man sier på norsk, og da taper du innsatsen automatisk. Vinneren er følgelig den som er nærmest 21 etter å legge sammen verdien av sine kort.

Det sitter normalt 6 spillere rundt et Blackjack spillebord. Enten 6 eller 8 kortstokker brukes hvor alle kortene er stokket av kortgiveren (=dealer) og plassert i en utdelerboks som kalles ’Shoe’.

Før en spiller kan motta kort må han satse et beløp (en ’Wager’). Deretter får han tildelt 2 kort åpent ('face up'). Kortgiveren deler så til seg selv et kort åpent og et kort fordekt. I tur rundt bordet velger så hver spiller om han/hun vil ha flere kort for å komme nærmere 21 uten å sprekke. Spillere som ikke sprekker må til slutt vente på at kortgiveren snur det fordekte kort og eventuelt gir seg selv flere kort for å nå så nær 21 som mulig.

Regelen er at kortgiveren må stanse (=stay) på 17 eller høyere mens ved 16 eller lavere må kortgiveren ta et kort til.

Alle spillere som ikke har sprukket og som har en samlet verdi høyere enn husets kortgiver vinner et beløp tilsvarende deres innsats. På samme måte taper spillere som har en lavere sum enn kortgiveren eller som har sprukket sin innsats til huset. Hvis kortgiveren sprekker får alle spillere som ikke har sprukket sin gevinst.

I Blackjack er det en rekke alternative måter å vedde på som f.eks. ’Insurance’ (=forsikring), ’Surrender’ (=overgivelse), ’Double Down’ (=dobling av innsatsen), ’Even Money’ (= 1:1 utbetaling) og ’Split’ (= deleens første to kort på to hender). Disse alternative måter å vedde på forklares nærmere i det følgende:

• Insurance: Tilleggssatsning på inntil halvparten av den opprinnelige satsning på at kortgiveren får 21 (Blackjack) når kortgiverens åpne kort er et ess. Hvis da det fordekte kort har en verdi av 10 blir den utbetalte gevinst 2 ganger innsatsen.

• Surrender: Gi opp sin hånd og tape bare halve innsatsen.

• Early surrender: tillatelse til å gi opp sin hånd før kortgiveren snur det fordekte kort for å få blackjack.

• Late surrender: kortgiveren sjekker først for å se om han/hun har Blackjack. Hvis han har tillates ikke spilleren å gi opp sin hånd.

• Double Down: Dobling av ens opprinnelige satsning etter å ha fått de to første kortene. Man kan da bare få ett kort til. Dette er en god satsning dersom man er i en sterk posisjon.

• Even Money: Få utbetalt (tilbakebetalt) innsatsen umiddelbart når du er tildelt en naturlig Blackjack og kortgiverens åpne kort er et ess.

• Split Hand: splitte eller dele de to første kort i to hender og spill dem separat. Dette er kun tillat når de to første kort har samme verdi. Hvert av de to kort danner så starten på en separat hånd og du plasserer en tilleggsatsning av samme størrelse som den opprinnelige satsningen.

777 Spill © 2018